იდეების დაფინანსება

  • Amazon Export Hub-ის გუნდი ტრენინგის და საშუამავლო მომსახურების გარდა მზადაა მოისმინოს იდეები პოტენციური გასაგზავნი პროდუქტების შესახებ და გააკეთოს ინვესტიცია ამ იდეის დაფინანსებაში.
  • იდეის მოსმენის შემდეგ ჩვენი გუნდი გადაამოწმებს რამდენად მომგებიანი შეიძლება იყოს პროდუქტის გატანა ამაზონზე, დაანგარიშდება გაკეთდება სპეციალური კალკულატორით, რომელსაც თვითონ ამაზონი გვთავაზობს, დაანგარიშდება პროდუქტის ღირებულების, ლოჯისტიკის და ამაზონის მომსახურების ხარჯები.
  • ამის შემდეგ მიიღებთ პასუხს საექსპორტო პროდუქტის დაფინანსებაზე.