KDP Amazon

KDP Amazon

  • Kdp amazon არის ამაზონის ერთ-ერთი პროგრამა, რომელიც გულისხმობს ელექტრონული წიგნების შექმნას და გაყიდვას ამაზონის პლათფორმის საშუალებით. პროგრამა საინტერესოა იმ ადამინაებისთვის, რომლებიც კარგად ფლობენ ინგლისურ ენას და შეუძლიათ მცირე მოცულობის წიგნების და ბროშურების ინგლისურ ენაზე დაწერა.
  • პროგრამით სარგებლობა შეუძლია ისევე იმ ადამინებს, ვისაც გააჩნია საინვესტიციო თანხა 400-500 დოლარის ოდენობით საწყის ეტაპზე, რათა ისარგებლონ სხვადასხვა სერვისებით, რომელიც გულისხმობს წიგნების დაწერას ან გადათარგმნას ავტორებისთვის.
  •  ამაზონს 650 მილიონი გადამხდელუნარიანი მომხმარებელი ყავს, რომელიც ფლობს “ამზონ კინდლს” და მზად არის გადაიხადოს თანხა ამაზონზე ელექტრონული წიგნების შესაძენად.
  • ეს პროგრამა ბიზნესის კუთხით საინტერესოა მათთვის, ვინც მზადაა დაიწყოს ბიზნესი მცირედი საინვესტიციო კაპიტალით. თუმცა Amazon FBA-სგან განხვავებით Kdp Amazon-ის პროგრამაში ჩართვით პროპორციულად უფრო ნაკლები შემოსავლების მიღებაა შესაძლებელი.
  • AEH გუნდი მუშაობს Kdp amazon-ის პროგრამაზე და უახლოეს მომავალში წარმოდგენილი იქნება კურსი დეტალური ინფორმაციით.